شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۹ و با رویکرد سیستم‌های جدید و نوین نرم افزاری کاربردی مورد نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمینه سیستم‌های منابع انسانی آغاز کرد. تجربه‌ آموزشی موسسان شرکت از یک سو و نیاز بازار از سوی دیگر، موجب شد تا تمرکز اصلی فعالیت‌های شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ، بر تولید نرم افزارهای مدیریت آموزش قرار گیرد. چندی نگذشت که این نرم افزار در میان سازمان‌ها و شرکت‌ها شهرت زیادی پیدا کرد و مورد استقبال قرار گرفت.

فعالیت های شرکت در حوزه آموزش

نرم افزارهای مدیریت آموزش سازمانی

 • سیستم جامع آموزش منابع انسانی (جام)
 • سامانه آموزش مجازی (LMS)
 • سامانه کلاس مجازی (Virtual Class)
 • سامانه آزمون الکترونیکی
 • وب کنفرانس
 • داشبورد مدیریت آموزش

تولید محتوای الكترونیكی دوره های آموزشی

 • تولید دوره های مجازی عمومی
 • تولید دوره های مجازی تخصصی

خدمات مشاوره آموزش

 • طراحی نظام جامع آموزش كاركنان
 • نیازسنجی آموزشی
 • تجزیه و تحلیل مشاغل
 • استقرار و پیاده سازی استانداردهای آموزش
 • ارائه بسته های استاندارد مشاغل تخصصی